GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING

Gunnar Törngren | Utbildning / Handledning

Socionom med mångårig erfarenhet av utbildning och handledning, i huvudsak inom människovårdande yrken.

Tjänster

GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING

HANDLEDNING

Prova på | Individuell handledning | Grupphandledning


(socialtjänst, hälsa, sjukvård, chefshandledning m.m.)


GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING

UTBILDNING & WORKSHOPS


Lösningsfokuserat Arbetssätt 1-5

Att ge och ta uppdrag

Det hjälpande språket

GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING

ARTIKLAR, BÖCKER m.m.


Utredning som förändringsverktyg

Handledningens Perspektiv

Artikelserien Begreppen
Artikelserien Ansvar
Övriga artiklar

Stress

GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING

"Om du tycker att det går för långsamt, sänk farten!"


- Gunnar Törngren

Problemlösning

"Det intressanta blir inte längre hur du lagt märke till att det fanns ett problem. Det intressanta blir hur du lägger märke till att problemet är löst."


- Gunnar Törngren