OM MIG

GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING

Gunnar Törngren

Född 1955 i Stockholm, socionom mm. med handledarutbildning och verksam som handledare sedan slutat av 1990-talet


Tidigare terapeut men numera huvudsakligen utbildare och handledare inom människovårdande yrken.


Författare till bland annat böckerna: "Utredning som förändringsverktyg" samt "Handledningens perspektiv" med Lisa Walter.


Bosatt i Enköping men åtar mig handledningsuppdrag i hela Mälardalen samt Stockholmsområdet. Utbildningar i hela landet.