OM MIG

GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING

Gunnar Törngren

Född 1955 i Stockholm, socionom mm. med handledarutbildning


Tidigare terapeut men numera huvudsakligen utbildare och handledare inom människovårdande yrken.


Författare till bland annat böckerna: "Utredning som förändringsverktyg" samt "Handledningens perspektiv" med Lisa Walter.

Copyright © Gunnar Törngren, All Rights Reserved


Nätbaserad Terapi

www.Terapi-Studie.se