ARTIKLAR & BÖCKER

GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING

Här nedan hittar du ett antal artiklar/betraktelser om vanliga begrepp, metoder och annat som du kan ladda ner gratis i .PDF format.

Artikelserien Begreppen


Ansvar & Ansvarsbegreppet

Begreppet Sammanhang

Övriga Artiklar/Betraktelser


Det lösningsfokuserade, som om det vore ett språk

Lyssnandets frekvenser och konsten att lyssna

Ord jag saknar i språket

Om avsaknaden av antonymer (motsatser) i vissa domäner av språket.

Gnäll

Att gnälla i termer av att uttrycka klagomål är inget nytt. Det kan till och med vara mycket användbart.

En teapeutisk ”nödmodell”

En modell för ”svårpratade” klienter som bygger på att respons knappast är nödvändig.

Att Ge och Ta Uppdrag

Läs mer bl.a. om varför ett uppdrag aldrig bör diskuteras innan det finns någon form av målbild och ta del av frågor som "Hur/När lägger vi märke till att uppdraget har slutförts?"

Artikelserien Kåserier


Här nedan hittar du ett antal kåserier. Listan fylls på allt eftersom!

Terapeuten, filosofen och citaten

Terapeuten som fick Pippi (Långstrump)


Här nedan hittar du ett antal böcker som du kan beställa.

100 SEK

Handledningens Perspektiv,

Juridiska, etiska och filosofiska betraktelser i människovårdande yrken

skriven av Gunnar Törngren och Lisa Walter

Häftad Svenska, 2016-07-05


Inom det som brukar kallas människovårdande yrken anses ofta handledning vara en nödvändig och självklar del av arbetet. Denna handledning kan fylla ett antal olika funktioner och att vara handledare är ofta en helt egen profession. Med en rad exempel hämtade ur verkliga livet belyser författarna många av de utmaningar som förekommer inom människovårdande yrken och resonerar om hur handledningsforumet kan vara användbart. Boken riktar sig till alla som arbetar med handledning i någon form inom socialt arbete, skola och hälso- och sjukvård. Den kan även vara till nytta för dem som arbetar som upphandlare eller beställare av handledare. Boken har visat sig vara användbar även för chefscoacher och i arbete med organisationer, grupputveckling och övrig konsultverksamhet.


Handledningens Perspektiv Gunnar Törngren

Utredning som förändringsverktyg,

En idébok och slutrapport om sociala utredningar

skriven av Gunnar Törngren


Utgiven 1997. Endast vissa kapitel är ännu aktuella.

100 SEK

Utredning som förändringsverktyg Gunnar Törngren