HANDLEDNING

GUNNAR TÖRNGREN UTBILDNING HANDLEDNING

Handledning [prova på]


Handledning måste inte nödvändigtvis ske under lång tid med fasta kontrakt.


Nu finns möjlighet att boka in enstaka handledningstillfällen.


Det kan ske utifrån en speciell situation eller helt enkelt att en vill prova på handledning vid ett eller enstaka tillfällen.


Strävan är att denna form ska kunna ske med så kort varsel som möjligt.


Handledning måste inte alltid ske i grupp.


Även individuell handledning kan erbjudas, samt coachning till såväl chefer som andra. Lokal för detta kan ske på arbetsplatsen eller centralt i Skövde.

Handledning [grupp]


Inom många arbetsgrupper anses handledning vara en viktig faktor för att kunna utföra sitt arbete och hålla kvar ett professionellt och kreativt förhållningssätt.


Denna handledning kan läggas upp på många olika sätt.


Handledningen sker vanligen  på arbetsplatsen.

Handledningen kan vidare ske med, eller utan, inslag av utbildning, ha fokus i direkt klientarbete eller på metodfrågor.


Min utgångspunkt för all handledning är att den ska vara direkt användbar för de som tar emot den, och därmed kommer även innehållet att bestämmas utifrån handledningsgruppens huvudsakliga önskemål.


I fråga om intervall och hur lång tid vi sätter av vid varje tillfälle bestäms i huvudsak av gruppens önskemål.